Přejít k hlavnímu obsahu

Od nevědomosti k ctnosti: Cesta k vnitřnímu míru a štěstí

jayasaro

Zákaly (mysli) vznikají jako přirozený důsledek nevědomosti o tom, jak věci skutečně jsou. Stejně tak ctnostné kvality vznikají jako přirozený důsledek jasného vidění věcí. Závěr: hlavní zaměření v úsilí opustit neprospěšné a pěstovat prospěšné musí spočívat ve vývoji stability a jasnosti mysli, která umožňuje nezkreslené vnímání věcí takových, jaké jsou.

Někdo, kdo dokáže sedět nesmírně dlouho nepohnutě jako socha, ale jedná s pocitem, že mu vše patří, pohrdá ostatními a je lhostejný k utrpení cítících bytostí, ztratil buddhistický směr.

Kvality jako trpělivost a sebekontrola, pokora a vděčnost, laskavost a spokojenost - ty všechny přirozeně rostou, jak postupuje naše praxe síla (etiky), samádhi (klidu) a paňňá (moudrosti). Kromě toho, že přinášejí radost do našeho života, ctnosti prokazují, že jsme na správné cestě.

Ajahn Jayasāro

26.04.2024