Přejít k hlavnímu obsahu

Umělá inteligence o buddhismu

Umělá inteligence o meditaci samathá a vipassaná

V dalším dílu seriálu o rozhovoru s umělou inteligenci jsem se zeptali na rozdíl mezi meditací samathá a vipassaná. Jedná se o téma, které se řeší v théravádovém buddhismu minimálně posledních 100 let od doby, kdy známý učitel Mahási Sayadaw přišel s konceptem tzv. suchého vhledu, tj. možnosti realizace vhledu bez nutnosti dosažení hlubších stavů klidu (džhán). Přečtěte si odpovědi na otázky, které jsme umělé inteligenci k této problematice položili.

Umělá inteligence o buddhismu

Nový seriál, v němž umělé inteligenci pokládáme k vyřešení základní buddhistické otázky i problémy, které se aktuálně řeší. Kupodivu odpovědi jsou nejen zábavné, ale v mnoha ohledech i poučné. Někdy až v takové míře, že si člověk klade otázku, zda by se v budoucnu umělá inteligence nemohla podílet na výuce buddhismu.