Přejít k hlavnímu obsahu

Sati v praxi: Jak se vyhnout domněnkám a posílit mezilidské vztahy

Ajahn Jayasāro

Jedním ze základních významů slova "sati" je "mít na paměti" nebo "nezapomínat". Například bychom měli být opatrní, když hovoříme s někým, kdo rozvíjí konspirační teorie. Jinak bychom možná museli snést, že náš přítel na chvíli zmizí a nahradí ho děsivě nechutný fanatický mluvčí. Jedna věc, kterou je třeba mít vždy na paměti, je, že neumíme číst myšlenky druhých lidí. (Ve skutečnosti je to možné, ale předpokládám, že moji čtenáři nejsou členy té nepatrné menšiny, která to dokáže.) Lidé se příliš často domnívají, že nejenže znají mysl druhých, ale že ji znají lépe, než ji zná člověk sám.

Často to bývá kvůli špatně vstřebané teorii nevědomé mysli. Zdá se, že někdo důrazně protestuje, že se mu něco nelíbí, a amatérský psycholog usoudí, že se mu to ve skutečnosti moc líbí. Někdo vyjadřuje nenávist k něčemu nebo někomu, a předpokládá se, že se bojí. Když se někdo zdá být velmi arogantní, předpokládá se, že tím kompenzuje hluboké pocity nejistoty. Naše domněnky mohou nebo nemusí být pravdivé. Pokud někdo zpochybňuje vaše interpretace své vlastní osobnosti nebo záměrů, neberte to jako důkaz jeho zaslepenosti. Jako buddhisté si musíme neustále uvědomovat, že skutečně nevíme, co se odehrává v mysli druhého člověka.

Ajahn Jayasāro, 23.04.2024

ajahn-jayasāro