Přejít k hlavnímu obsahu

Cesta k pravdě: Jak rozlišovat mezi skutečným a iluzorním skrze samádhi

Ajahn Jayasāro

Pokud něco skutečně existuje, čím blíže to zkoumáte, tím jasnějším se to stává. Pokud něco skutečně neexistuje, čím blíže to zkoumáte, tím méně bezpodstatným se to stává. Pokud tedy chcete rozlišovat mezi pravdou a nepravdou, pozorně se dívejte.

Ale jak to udělat? Dívat se na cokoli bez zaujatosti nebe zkreslení je velmi obtížné. Mysl – ta, která se dívá – je nestálá a nespolehlivá, nevhodná pro tento účel. Musí být nejprve posílena bdělostí, jasným porozuměním a odpovídajícím úsilím. Když jsou tyto tři vlastnosti dostatečně rozvinuty, výsledkem je samádhi, stabilita mysli nezbytná pro jakékoli hluboké zkoumání reality.

Po rozvinutí samádhi se může pozornost obrátit k pocitu já, k předpokladu trvalého a nezávislého subjektu a vlastníka zkušenosti. Výuka anattá není filozofie – je to výzva. Pozorujte: Když se díváte na svůj život blíže, stává se toto já, ve které jste vždy věřili, více či méně jasné?

Ajanh Jayasāro, Yellow Page Teachings, 14.05.2024