Přejít k hlavnímu obsahu

Význam klidné mysli a úcty v obtížných situacích

Ajahn Jayasāro

Moje mnišské vzdělání podporovalo připravenost přizpůsobit se neočekávanému a flexibilitu v mezích řádových předpisů. V roce 1982 Ajahn Chah vyslal delegaci mnichů včetně mě do odlehlé části sousední provincie. Naším úkolem bylo postavit pohřební hranici pro jeho starého přítele, jehož tělo bylo rok uchováváno jako projev velké úcty.

Večer před kremací se stovky laických buddhistů zúčastnily večerního programu recitací a proslovů o Dhammě. Rakev starého mnicha byla viditelně umístěna na vyvýšené plošině pod sochou Buddhy. Nastal okamžik, kdy tělo mělo být přemístěno z této těžké dřevěné rakve do chatrnější vhodné pro kremaci pod širým nebem. Všichni se na okamžik zarazili, když bylo víko rakve odstraněno. Ukázalo se, že ti, kteří byli zodpovědní za ochranu těla před rozkladem, udělali ohromnou chybu. Pokryli ho cementovým práškem. Nyní bylo tělo obaleno betonem. Následovala tichá porada a zanedlouho se objevilo několik mladších, svalnatějších mnichů s krumpáči a začali beton odsekávat. Laici seděli se sklopenýma očima, zatímco byl vytvořen lidský řetěz a kusy betonu byly předávány ven. Celá bizarní operace byla vedena v tichosti s těžko představitelnou efektivitou a úctou. Nakonec byla práce dokončena a tělo bezpečně přeneseno. Mniši znovu oblékli svá svrchní roucha a všichni jsme se uklonili velkému mistrovi. Vše pokračovalo, jako by se nic neobvyklého nestalo. Následujícího dne se pohřbu zúčastnilo přes tisíc lidí. Pro všechny to byl dojemný a povznášející zážitek.

Ajahn Jayasāro

04.05.2024