Přejít k hlavnímu obsahu

Síla dárcovství a pochopení: Příběh o staré dámě a ctihodném Mahā Kassapovi

Ajahn Jayasāro

Starý příběh: V době Buddhy, ve městě Sāvatthi, žila osamělá a opuštěná stará dáma. Její situace byla žalostná. Společná studna byla pro ni příliš daleko na to, aby si mohla donést pitnou vodu. Často neměla jinou možnost než použít rozbitou střešní tašku, aby zachytila vodu po spláchnutí rýže, kterou vyhodili služebníci z nedalekého domu.

Velký arahant, ctihodný Mahā Kassapa, cítil hluboké soucítění s touto starou dámou a jednoho rána, během své obchůzky za jídlem, ji šel navštívit. Stará dáma byla ohromena, když viděla před sebou stát tak ctěného mnicha. Řekla: "Ctihodný pane, přišel jste na špatné místo. Na světě není nikdo chudší než já, nikdo, kdo by měl menší možnost nabídnout vám almužnu. Ve skutečnosti," usmála se, "bylo by lepší, kdybyste mi poskytl nějakou materiální pomoc." Ctihodný Mahā Kassapa řekl: "Chci vám pomoci lepším způsobem." Navrhl jí, aby mu něco nabídla - vůbec cokoli - a řekl jí, že zásluhy, které takto vytvoří, jí přinesou v budoucnu ohromné štěstí.

Starou dámu slova ctihodného Mahā Kassapy dojala a s velkým zápalem kolem sebe hledala, až nakonec plna hanby a studu vykřikla: "Nemám nic. Vůbec nic. Žádné jídlo, žádné ošacení, nic, co bych vám mohla nabídnout!" Poté jí ctihodný Mahā Kassapa řekl, že to není pravda. Má dva vzácné poklady: za prvé, má vůli dát. Za druhé, řekl, že chápe hanbu ve slovech a činech, které škodí sobě i druhým. "S těmito dvěma poklady byste nikdy nemohla být chudá."

Stará dáma byla naplněna obnovenou nadějí. Nabídla ctihodnému Mahā Kassapovi něco ze zachycené vody po spláchnutí rýže. On ji před ní vypil a srdce staré dámy se málem rozskočilo radostí.

Nedlouho poté stará dáma zemřela a znovu se narodila v jedné z dévovských říší.

Ajahn Jayasāro, Yellow Page Teachings, 07.05.2024

Handwritten original