Přejít k hlavnímu obsahu

Myšlenky a smyslová zdrženlivost

Ajahn Jayasāro

Mimo hlubší stavy samādhi mysl produkuje myšlenky stejně přirozeně jako žlázy produkují hormony. Myšlenky, které se objevují v mysli během dne, jsou podněcovány tím, co vidíme, slyšíme, cítíme, chutnáme, čeho se dotýkáme, a jsou podmíněny tím, co jsme si předtím mysleli. Samy o sobě jsou tyto myšlenky neškodné, ale některé z nich mohou být silnými spouštěči, vedoucími k toxickým myšlenkovým vzorcům, které jsou hlavním zdrojem utrpení.

Samozřejmě si nemůžeme vybírat všechny své zkušenosti skrze smyslové brány. Některé si ale vybíráme. Má smysl vyhýbat se zbytečné smyslové stimulaci, která snadno spouští neprospěšné duševní stavy. Není snadné udržet bdělost u smyslových bran, abychom zabránili podněcujícím myšlenkám v produkci negativních myšlenkových vzorců. Proto prostřednictvím "indirija samvara", smyslové zdrženlivosti, snižujeme naši velkou pracovní zátěž.

Ajahn Jayasaro, Yellow Page Teachings, 11.05.2024